#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Cashflow #Sectoranalyse

Wat leert de winst- en verliesrekening?

Cashflow primeert op resultaat

Paul Hermans 30 augustus 2021

Wat leert de winst- en verliesrekening? Cashflow primeert op resultaat

Cashflow primeert op resultaat

Een bedrijf dat een positief resultaat boekt, ziet soms het bedrag op de bankrekening afnemen. Veel ondernemers hebben moeite om dat te begrijpen. Er is minder geld terwijl het een goed jaar was.

De kasstroomanalyse toont waar het geld naartoe is gegaan.

De kasstroom wordt samengesteld uit data van de winst- en verliesrekening en de balans.

In eerste instantie wordt de brutokasstroom berekend door het bedrijfsresultaat, de afschrijvingen en waardeveranderingen op te tellen. Afschrijvingen en waardeveranderingen zijn wel kosten, maar geen uitgaven en zijn dus niet uit de kas gegaan.

🌍 VOORBEELD
Afbeelding8

In dit voorbeeld boekt het bedrijf winst, maar heeft het toch minder cash op het einde van het boekjaar, o.m. door nieuwe investeringen.


De kasstroom kan verder gedetailleerd worden in de operationele kasstroom die afkomstig is uit de bedrijfsactiviteit, de cashflow uit investeringsactiviteiten en de cashflow uit financieringsactiviteiten.

Het eindresultaat is altijd het verschil op de post ‘Effecten en liquide middelen’ tussen het begin en het einde van het boekjaar.

Nòg meer insights?

Wat leert de resultatenrekening?

Wijzigingen in bruto-omzetresultaatmarge

Paul Hermans 9 september 2021

Een kleine verhoging of verlaging van de bruto-omzetresultaatmarge kan de winst sterk doen toe- of afnemen.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei

Wat leert de resultatenrekening?

Personeelsrendement

Paul Hermans 23 augustus 2021

In de resultatenrekening vind je de totale personeelskosten. Het is interessant om die als een percentage van de omzet te zien. Vroeger beperkte de analyse van de personeelskosten zich daartoe.

We kunnen dat percentage ook vergelijken met andere bedrijven. Maar de interpretatie van zo’n percentage is moeilijk.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei #Sectoranalyse #Personeel