#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Groei

Wat leert de winst- en verliesrekening?

Wijzigingen in bruto-omzetresultaatmarge

Paul Hermans 6 september 2021

Wat leert de winst- en verliesrekening? Wijzigingen in bruto-omzetresultaatmarge

Het effect van een wijziging in de bruto-omzetresultaatmarge

Een kleine verhoging of verlaging van het bruto-omzetresultaat in relatie tot omzet kan het resultaat sterk doen toe- of afnemen.

🌍 VOORBEELD

De omzet is 100 en de inkoopprijs is 50. De nettowinst is 8.

Als de verkoopprijs toeneemt met 2% van 100 naar 102, dan stijgt het resultaat van 8 naar 10. Dat is een stijging van 25%.


Elke wijziging van de bruto-omzetresultaatmarge heeft een hefboomeffect op het nettoresultaat. Daarom hou je best de evolutie van deze parameter nauwlettend in het oog!

Dat kan o.m. door de winst- en verliesrekening in % weer te geven (verticale analyse).

🌍 VOORBEELD
Afbeelding10

De cijfers tonen een voorbeeld van een kostprijs die sneller stijgt dan de omzet.

De laatste twee jaar is de bruto-omzetresultaatmarge hier afgenomen met 1,2%. In % van de omzet neemt de kostprijs toe.

Het gesprek met de ondernemer moet de achterliggende realiteit naar voor brengen.

Wat is belangrijker: meer volume of hogere marge?

Veel ondernemers focussen op volumeverhoging. Maar is een prijsverhoging of kostprijsverlaging niet interessanter?

Stel een bedrijf met een bruto-omzetresultaat in relatie tot de omzet van 20% kan kiezen tussen:

  • een volumestijging van 10%
  • een prijsverhoging van 10%
  • een kostprijsverlaging van 10%

Wat heeft het grootste effect?

Afbeelding11

In de laatste twee gevallen verbetert het bruto-omzetresultaat in relatie tot de omzet. Dat brengt meer op dan volumegroei.

Het verschil in percentage is heel groot. In geval van een prijsverhoging stijgt het bruto-omzetresultaat met 50%, terwijl dat bij volumegroei slechts 10% is.

Het procentuele effect op de nettowinst is nog groter.

Veel bedrijfsleiders mikken vooral op volumegroei, terwijl margeverbetering meer resultaat heeft. Inzetten op volumegroei vereist bovendien vaak hogere uitgaven voor marketing en verkoop. Een kleine prijsverhoging brengt veel op en kost niets!

Nòg meer insights?

4 vragen waarmee jij je starter kan helpen

Kristel Hermans 2 november 2021

Je herkent het vast wel. Een enthousiaste starter met een fantastisch idee. Die starter komt bij je langs met de vraag om het financiële luik van het plan te maken. Een geslaagd businessplan is meer dan een idee en wat cijfertjes. Een écht businessplan helpt om doordacht aan de slag te gaan met de start van een onderneming.

Lees meer #Adviseren #Accountancy #Babbelinspiratie

Wat leert de resultatenrekening?

Cashflow primeert op winst

Paul Hermans 30 augustus 2021

Een bedrijf dat winst maakt ziet soms het bedrag op de bankrekening afnemen. Veel ondernemers hebben moeite om dat te begrijpen. Er is minder geld terwijl het een goed jaar was.

De kasstroomanalyse toont waar het geld naar toe is gegaan.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Cashflow #Sectoranalyse