Disclaimer

Intellifin B.V. (Contactgegevens, Bovendonk 7, 4707ZH Roosendaal, Tel +32 (0)11 45 44 15, info@intellifin.nl, KvK-nummer 72563893), verleent u op niet-exclusieve wijze toegang tot www.intellifin.nl en ondernemingsradar.intellifin.nl (tezamen het “Platform” en de “Platformen”) waar het louter ten informatieve titel teksten, afbeeldingen en andere materialen ter beschikking stelt.

De correctheid en/of de waarachtigheid van de ter beschikking gestelde informatie (in brede zin) op en/of via het/de Platform(en) werden door Intellifin B.V. geenszins gecheckt. Eventuele foutieve informatie op het/de Platform(en) kan geenszins ten laste van Intellifin B.V. gelegd worden.

Intellifin B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van het/de Platform(en) aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Deze website(s) via dewelke het/de Platform(en) kunnen geraadpleegd worden zijn de uitsluitende eigendom van Intellifin B.V.

De domeinnamen betreffende deze website(s) staan op uitsluitende naam van Intellifin B.V. zonder dat enige derde daarop enige rechten kan laten gelden.

Intellifin B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website(s) aangaande het/de platform(en) regelmatig en naar goeddunken bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Intellifin B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden omtrent de ter beschikking gestelde informatie. Intellifin B.V. baseert zich op de door de gebruiker zelf ingebrachte gegevens. De gebruiker kan deze informatie ook rechtstreeks raadplegen en controleren. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie verstrekt via het/de Platform(en) op deze website(s).

Intellifin B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eender welke op de website(s) opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de bedoelde website(s) ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker Intellifin B.V. daarvan op de hoogte brengen door Intellifin B.V. te contacteren via info@intellifin.nl.

Intellifin B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:

Deze website(s) en diens/hun inhoud word(t)(en) beschermd door het recht op de intellectuele eigendom, in de meest brede zin van interpretatie, welke de uitsluitende eigendom is en blijft van Intellifin B.V.. Het is in geen geval toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze website(s) of diens/hun inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of op eender welke wijze mee te delen aan het publiek.

Intellfin B.V. heeft het recht deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing in de samenwerking tussen Intellifin B.V. en de gebruiker.